Extra Diensten

Aankoop EHBO-materiaal

ID-21 zorgt ervoor dat al uw EHBO materiaal ten allen tijde up-to-date blijft en beantwoordt aan de wettelijke voorschriften.

Branddetectie

Een prima functionerend brandmeldsysteem waarop u kan vertrouwen is van essentieel belang.

Ergonomie

Ergonomie op de werkplaats wordt steeds belangrijker binnen bedrijven.

Noodverlichting

De aanwezigheid van noodverlichting draagt bij tot een veilige situatie voor bezoekers en werknemers bij een stroomuitval.