Waarom ID-21 inschakelen in uw bedrijf?

Vanaf 1 werknemer ben je als werkgever verplicht om een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) op te richten.
Tot 20 werknemers mag de werkgever zelf als preventieadviseur optreden.
Vanaf 20 medewerkers dient er een werknemer aangesteld  te worden als intern preventieadviseur. Dit alles vergt een specifieke kennis en opvolging van de materie en desbetreffende wetgevingen, met extra administratief werk als gevolg. ID-21 biedt hier doelgerichte, haalbare en betaalbare oplossingen aan.

Onze visie - aanpak

Het goed beheren en uitbouwen van uw bedrijf (KMO) is voor u als ondernemer uw dagdagelijkse bekommernis en vaak méér dan een voltijds gebeuren.
Het oprichten van een IDPBW is daarbij meestal een extra belasting. Maar u wil als werkgever natuurlijk wel aan alle wettelijke regelgevingen, zoals arbeidsveiligheid, voldoen. Daarnaast wilt u ook graag voor een veilige omgeving voor uw medewerkers zorgen. Dit zorgt ook voor een positief effect op hun welzijn en aanwezigheid op de werkvloer.

Concreet dienen de risico’s en mogelijke gevaren die een werknemer tijdens de uitvoering van het werk loopt proactief onderzocht en vermeden te worden. M.a.w. mogelijke gevaren en risico’s worden in kaart gebracht. Bijgevolg wordt er opgelijst welke acties er ondernomen dienen te worden om deze te voorkomen alvorens problemen zich manifesteren en schade aanrichten aan mensen en/of omgeving.  ID-21 maakt hiervoor samen met u, uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Gaande van opmaak dossier, uitwerken procedures, plannen en analyses op uw maat. Hoe we uw medewerkers kunnen sensibiliseren om een actieplan ook effectief toe te passen en hiermee aan de slag te gaan, werken we volgens uw wens samen uit. Dit kan onder allerlei vormen: van een theoretisch plan naar aanpassingen op de werkvloer tot praktische workshops…

ID-21 beschikt over een team van de juiste mensen met de nodige ervaring en kennis om uw bedrijf bij te staan, te begeleiden en te adviseren.
ID-21 doet beroep op professionele partners, die elk in hun domein beschikken over de nodige wettelijke attesten en keuringen.

Reeds een IDPBW of IPA?

Ook hier kan ID-21 een meerwaarde zijn. Wij kunnen ondersteuning bieden bij specifieke projecten zoals aankoop van nieuwe Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), tot het begeleiden van kleine en grote aanpassingen binnen uw bedrijf.

Ook bij verbouwingen of nieuwbouw kan u op onze expertise rekenen.

Voordelen

Ontzorgen van u als ondernemer/werkgever
Uw beleid conform de wetgeving
Blijvende opvolging m.b.t. attesten en keuringen
Budgetvriendelijke oplossingen op maat
Permanente ondersteuning in welzijnsbeleid
Professionele partners